Konfigurasjon

background image

Konfigurasjon

Det avanserte bilmonteringssettet inneholder i prinsippet
to ulike grunnleggende installeringskonfigurasjoner: