Advanced Car Kit CK 7W - GSM-antenne

background image

GSM-antenne

En kompatibel GSM-antenne sikrer optimerede trådløse forbindelser.

Hvis du har installeret en ekstern antenne, skal du være opmærksom på,
at reglerne vedrørende radiosignaler for mobilt transmissionsudstyr
kræver, at der er en minimumafstand på 20 cm mellem antennen og alle
personer.

background image

I n s t a l l a t i o n

9