Advanced Car Kit CK 7W - Funktionstest

background image

Funktionstest

Når det avancerede bilsæt er installeret, skal det kontrolleres for at sikre,
at det fungerer korrekt. Når du tester udstyrets drift, skal du også kon-
trollere, at det er monteret, så det på ingen måde forstyrrer føreren
under betjening af køretøjet.

background image

I b r u g t a g n i n g a f d e t a v a n c e r e d e b i l s æ t

18