Advanced Car Kit CK 7W - Fjernbetjeningsknap

background image

Fjernbetjeningsknap

Fjernbetjeningsknappen skal placeres på et sted, hvor brugeren nemt
kan komme til den. Sørg dog for at placere den på et sted, hvor der
er plads til at montere kablet for tilslutning til den håndfrie enhed.
Fjernbetjeningsknappen kan passende monteres på konsollen mellem
forsæderne.

Brug den medfølgende krog- og løkketape for at montere fjern-
betjeningsknappen. Adskil pudernes to dele fra hinanden. Fastgør først
puden med løkkerne: Fjern beskyttelsesarket fra den selvklæbende side
(A), og fastgør puden på den ønskede placering i bilen (B). Sørg for,
at den overflade, hvorpå du påtænker at fastgøre puden, er tør og ikke
er snavset og støvet.

Fastgør dernæst puden med krogene: Fjern beskyttelsesarket fra den
selvklæbende side (C), og fastgør puden på undersiden af fjern-
betjeningsknappen.

Tryk fjernbetjeningsknappen (D) fast på løkkepuden, der er monteret
i bilen.