Advanced Car Kit CK 7W - Håndfri enhed

background image

Håndfri enhed

Når du installerer den håndfrie enhed, skal du sikre dig, at kablerne til
mikrofonen og højttaleren kan nå hen til de steder, hvor du påtænker
at montere disse enheder.

Vær opmærksom på ikke at montere den håndfrie enhed i et lukket
metalhylster eller på et sted i bilen, hvor enheden er afskærmet fra
radiobølger, da dette kan forstyrre brugen af Bluetooth-funktionen.

Enheden monteres ved først at fastgøre den monteringsplade, der fulgte
med det avancerede bilsæt, og derefter at fastgøre den håndfrie enhed
med den skrue, der går igennem enheden. Placer til slut coveret med
Nokia-logoet i fordybningen, og tryk det på plads.

background image

I n s t a l l a t i o n

14