Advanced Car Kit CK 7W - Kabelsæt

background image

Kabelsæt

De ledninger, der udgør kabelnettet, skal tilsluttes i overensstemmelse
med ledningsdiagrammet.

• Tilslut den sorte ledning til køretøjets jordforbindelse (GND).

• Tilslut den gule ledning til bilradioens MUTE-forbindelse.

Hvis bilradioen ikke har en funktion til afbrydelse af lyden, kan denne
linje forblive utilsluttet. I dette tilfælde vil lyden fra bilradioen ikke
automatisk blive afbrudt under et opkald.

background image

I n s t a l l a t i o n

16

Der kan benyttes et ekstra relæ, hvis lyden fra bilradioen skal kunne
afbrydes. Når et opkald accepteres, skifter det avancerede bilsæt den
gule linje (MUTE) til jordforbindelse, hvilket slår lyden fra bilradioen
fra. Når opkaldet afsluttes, separeres den gule linje fra jordforbin-
delsen, og lyden fra bilradioen slås til igen.

• Tilslut den blå ledning til bilens IGNS-linje ved hjælp af den leverede

1A-sikring.

Nogle køretøjer er ikke udstyret med en IGNS-forbindelse. Denne
linje er ikke nødvendig for at betjene det avancerede bilsæt. Den blå
ledning kan forblive utilsluttet. I dette tilfælde slås det avancerede
bilsæt dog ikke automatisk fra, når bilen slukkes. For at forhindre
utilsigtet afladning af bilens batteri slukkes det avancerede bilsæt
automatisk efter to minutter, medmindre en mobiltelefon er tilslut-
tet via trådløs Bluetooth-teknologi eller datakablet.

• Tilslut den røde ledning til pluspolen på bilens 12V-batteri ved hjælp

af den medfølgende 2A-sikring.

Sæt kabelsættets firebenede stik i "DC"-porten på den håndfrie enhed.