Advanced Car Kit CK 7W - Mikrofon

background image

Mikrofon

En velovervejet placering af mikrofonen kan øge taletransmissionens
kvalitet.

Monter mikrofonen ca. 30 cm fra førerens hoved, og placer den, så den
peger mod førerens mund. Erfaringer har vist, at de bedste placeringer er
i nærheden af bakspejlet eller solskærmen. Vi anbefaler, at mikrofonen
holder en minimumafstand på en meter fra det avancerede bilsæts
højttaler for at undgå interferens.

Vær omhyggelig med at montere mikrofonen, så den ikke er udsat for
luftstrømme fra ventilationen. Læg ikke mikrofonens kabel i varme-,
ventilations- eller strømsystemet. Brug den leverede dobbeltsidede tape
til at fastgøre mikrofonen, da det vil forhindre, at støj fra bilens karosseri
overføres til det indre.

Sæt stikket i "MIC"-kontakten på den håndfrie enhed, og drej det med
uret for at låse det forsvarligt.

Bemærk! Hvis der benyttes en anden mikrofon, end den der
fulgte med det avancerede bilsæt (MP-2), kan det forringe
transmissionskvaliteten.