Advanced Car Kit CK 7W - Sikkerhed

background image

Sikkerhed

De grundlæggende retningslinjer for sikkerhed, der er angivet nedenfor,
skal overholdes ved installation af det avancerede bilsæt.

Bemærk!

• Kun fagfolk bør udføre service på det avancerede bilsæt

eller installere det i et køretøj. Forkert installation eller
vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre,
at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

• Det avancerede bilsæt må kun installeres af en autoriseret

servicetekniker vha. de godkendte originale Nokia-dele, der
findes i salgspakken. Slutbrugerne skal være
opmærksomme på, at det avancerede bilsæt indeholder
avanceret teknisk udstyr, der kræver pro-fessionel
installation vha. særlige værktøjer og ekspert-viden.

• Bemærk, at instruktionerne i denne installationsvejledning

er generelle retningslinjer, der gælder for installationen af
det avancerede bilsæt i en bil. Men pga. det store udvalg af
biltyper og modeller på markedet kan denne vejledning
ikke tage hensyn til de individuelle tekniske krav, der er
relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets
producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det
pågældende køretøj.

• Det avancerede bilsæt er kun beregnet til brug i køretøjer

med en 12 volts negativ jordforbindelse. Brug i forbindelse
med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil
beskadige udstyret.

• Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer

indeholder integrerede computere, hvor køretøjets
nøgleparametre er gemt. Ukorrekt frakobling af bilens
batteri kan forårsage datatab, der kræver en omfattende
indsats med henblik på at geninitialisere systemet.

background image

I n s t a l l a t i o n

10

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren,
inden installationen påbegyndes.

• Udstyr til det avancerede bilsæt må ikke tilsluttes

tændingssystemets højspændingsledninger.

• Alt udstyr skal monteres, så det ikke forstyrrer betjeningen

af køretøjet.

• Serviceteknikeren kan muligvis oplyse dig om alternative

måder, hvorpå udstyret passende kan monteres i køretøjet
uden brug af borehuller.

• Monteringsanordningen til telefonholderen skal fastgøres

til instrumentbrættet eller til en anden placering i fører-
området, hvor displayet klart er synligt for brugeren, men
ikke forhindrer styring eller betjening af køretøjet. Bilens
fører skal nemt kunne nå tastaturet.

• Sørg for ikke at ændre styre- eller bremsesystemerne eller

andre systemer, der er vigtige for bilens retmæssige drift,
under installationen af udstyret til det avancerede bilsæt.
Kontroller, at airbaggens funktion ikke er blokeret eller
forhindret på nogen måde.

• Ryg ikke under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er

objekter, der kan forårsage ild eller flammer, i nærheden.

• Vær omhyggelig med ikke at beskadige elektriske kabler,

brændstof- eller bremserør eller sikkerhedsudstyr under
installationen.

• Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer,

der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt
beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer,
elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske
fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer).
Hvis du bemærker en fejl eller ændring i funktionen af
et sådant system, skal du kontakte bilforhandleren.

• Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for

mekanisk slid (ikke placeres under bilsæder eller over
skarpe kanter).

background image

I n s t a l l a t i o n

11