Advanced Car Kit CK 7W - Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon

background image

Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon

1. Angiv de ønskede indstillinger i mobiltelefonen, så den tilknyttes det

avancerede bilsæt uden at kræve separat accept eller godkendelse.
Se den relevante brugervejledning, hvis du ønsker yderligere oplys-
ninger om de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen.

2. Tænd det avancerede bilsæt.

3. Det avancerede bilsæt starter nu en automatisk 30 sekunders

søgning efter mobiltelefoner, der tidligere har været tilknyttet
bilsættet, ved hjælp af Bluetooth-adgangskoden. Det avancerede
bilsæt tilknyttes den mobiltelefon, som det sidst var tilknyttet.
Den aktive Bluetooth-søgning vises i form af den blinkende indikator
på fjernbetjeningsknappen.