Advanced Car Kit CK 7W - Tilknytning ved hjælp af en Bluetooth-adgangskode

background image

Tilknytning ved hjælp af en Bluetooth-adgangskode

1. Sørg for, at mobiltelefonen er tændt, og at batteriet er opladet.

2. Tænd det avancerede bilsæt. Se "Aktivering/deaktivering af det

avancerede bilsæt" på side 21, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

3. Åbn Bluetooth-menuen i mobiltelefonen, og aktiver Bluetooth-

funktionen.

4. Angiv de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen for at aktivere

en søgning efter Bluetooth-enheder inden for området. Se den rele-
vante brugervejledning, hvis du ønsker yderligere oplysninger om
de påkrævede indstillinger på mobiltelefonen.

5. Vælg det avancerede bilsæt på listen over fundne Bluetooth-

enheder.

6. Når du bliver bedt om det, skal du taste Bluetooth-adgangskoden

0000.

background image

I b r u g t a g n i n g a f d e t a v a n c e r e d e b i l s æ t

19

7. Mobiltelefonen er nu tilknyttet det avancerede bilsæt og er klar til

brug.

Bemærk! Det avancerede bilsæt kan kun oprette en trådløs
Bluetooth-forbindelse til én kompatibel mobiltelefon. Det kan
derfor være nødvendigt at afslutte eller afbryde en eksisterende
trådløs Bluetooth-forbindelse.