Advanced Car Kit CK 7W - Aktivering/deaktivering af det avancerede bilsæt

background image

Aktivering/deaktivering af det avancerede bilsæt

Når du starter bilen, tænder du automatisk det avancerede bilsæt.
Indikatoren lyser for at vise, at det avancerede bilsæt er aktiveret.

Når du slukker bilen, deaktiveres det avancerede bilsæt, og indikatoren
slukkes.

Hvis det avancerede bilsæt er installeret, uden at tændingsfølerkablet
(IGNS) er tilsluttet, skal du enten trykke på knappen eller placere en
kompatibel mobiltelefon i telefonholderen, hvis der er installeret en
sådan, for at aktivere det avancerede bilsæt.

Bemærk! Hvis det avancerede bilsæt er installeret uden brug
af IGNS-kablet og er tændt, vil det have forbindelse til net-
værket, så længe der sidder en kompatibel mobiltelefon i
telefonholderen.

Hvis der ingen forbindelse er til en mobiltelefon, slukkes det
avancerede bilsæt automatisk efter 2 minutter.