Advanced Car Kit CK 7W - Manuel søgning efter Bluetooth-enheder

background image

Manuel søgning efter Bluetooth-enheder

Hvis du ikke har oprettet en forbindelse til en mobiltelefon, kan du
starte en manuel søgning efter en mobiltelefon, der understøtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Tryk på knappen, og hold den nede for at aktivere Bluetooth-
søgefunktionen i det avancerede bilsæt.

Hvis søgningen efter Bluetooth-enheder er aktiv, begynder indikatoren
at blinke.