Advanced Car Kit CK 7W - Nulstilling af tilknyttede Bluetooth-enheder

background image

Nulstilling af tilknyttede Bluetooth-enheder

Det avancerede bilsæt gemmer de sidste syv Bluetooth-enheder, som
det er blevet forbundet med.

background image

B e t j e n i n g

23

Listen over tilknyttede Bluetooth-enheder kan slettes. Hvis du vil slette
listen, skal det avancerede bilsæt være slået fra (indikatoren slukkes):

Tryk på knappen, og hold den nede, indtil en signaltone indikerer,
at listen er blevet slettet.