Advanced Car Kit CK 7W - Indhold

background image

Indhold

Sikkerhed .................................. 4

Introduktion ............................. 5

Dit avancerede
Nokia CK-7W-bilsæt ............................ 5
Trådløs Bluetooth-teknologi............... 6
Bluetooth-adgangskode ...................... 6

1. Introduktion ......................... 7

Oversigt .................................................... 7
Brug af tilbehør...................................... 8

Telefonholder....................................... 8
Antennekoblingsenhed ..................... 8
GSM-antenne...................................... 8

2. Installation ........................... 9

Sikkerhed.................................................. 9
Konfiguration........................................ 11

Tilslutning af en mobiltelefon
ved hjælp af trådløs Bluetooth-
teknologi............................................. 11
Tilslutning af en mobiltelefon
ved hjælp af datakablet og en
telefonholder..................................... 12

Installation af det
avancerede bilsæt ............................... 13

Håndfri enhed ................................... 13
Fjernbetjeningsknap ........................ 14
Højttaler.............................................. 14
Mikrofon ............................................. 15
Kabelsæt ............................................. 15
Datakabel ........................................... 16
Ladekabel............................................ 16

Funktionstest ........................................ 17

3. Ibrugtagning af det
avancerede bilsæt....................18

Tilslutning af en mobiltelefon
ved hjælp af trådløs
Bluetooth-teknologi ........................... 18

Tilknytning ved hjælp af en
Bluetooth-adgangskode................. 18
Automatisk tilknytning til en
kompatibel mobiltelefon................ 19

Tilslutning af en mobiltelefon via
datakablet.............................................. 19

4. Betjening............................. 20

Fjernbetjeningsknap ........................... 20
Aktivering/deaktivering af det
avancerede bilsæt ............................... 21
Betjening af det
avancerede bilsæt ............................... 21

Accept af et opkald ......................... 21
Afslutning af et opkald................... 21
Afvisning af et opkald..................... 21
Foretagelse af et opkald................. 21
Genopkald .......................................... 22
Taleopkald .......................................... 22
Justering af lydstyrken ................... 22
Manuel søgning efter
Bluetooth-enheder .......................... 22
Nulstilling af tilknyttede
Bluetooth-enheder .......................... 22
Skift fra håndfri tilstand til
mobiltelefonen.................................. 23

Vedligeholdelse....................... 24

background image

S i k k e r h e d

4