Advanced Car Kit CK 7W - Sikkerhed

background image

Sikkerhed

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne
brugervejledning indeholder flere oplysninger.

Sørg for, at alle SIM-kort og alt tilbehør opbevares utilgængeligt for små børn.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Husk på, at korrekt sikkerhed under betjening af et motorkøretøj i
trafikken kræver den fulde opmærksomhed af alle bilister. Brug kun
det avancerede bilsæt, hvis trafikken tillader sikker brug, og undersøg,
om lokale love eller bestemmelser begrænser brugen af
mobiltelefoner under kørsel.

FORSTYRRELSER

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på
sende- og modtageforholdene.

AUTORISERET INSTALLATION OG SERVICE

Mobiltelefonudstyret må kun installeres og repareres af fagfolk.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal
tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

UDSKIFTNING AF SIKRING

Brug altid en sikring af samme type og størrelse som den defekte
sikring. Brug aldrig en kraftigere sikring!

background image

I n t r o d u k t i o n

5