Advanced Car Kit CK 7W - Vedligeholdelse

background image

Vedligeholdelse

Det avancerede bilsæt er et stykke avanceret teknologi, der er udformet
i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående
anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde
af produktet i mange år fremover.

Sørg for, at alt udstyr opbevares utilgængeligt for børn.

Sørg for, at det avancerede bilsæt altid holdes tørt. Nedbør, fugt og alle typer
af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske
kredsløb.

Det avancerede bilsæt må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. Dette kan beskadige telefonens bevægelige dele.

Forsøg ikke at åbne det avancerede bilsæt. Telefonen kan tage skade, hvis
den udsættes for ukyndig behandling.

Rengør aldrig det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen med stærke
kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

Mal aldrig det avancerede bilsæt eller fjernbetjeningsknappen. Malingen kan
blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.

Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis det avancerede bilsæt
eller fjernbetjeningsknappen ikke fungerer korrekt. Personalet vil hjælpe dig og
om nødvendigt sørge for service.