Advanced Car Kit CK 7W - Kaapelisarja

background image

Kaapelisarja

Kaapelisarjaan kuuluvat johdot on liitettävä kytkentäkaavion
mukaisesti.

• Liitä musta johto ajoneuvon maahan (GND).

• Liitä keltainen johto autoradion MUTE-liitäntään.

Jos autoradiossa ei ole mykistysliitäntää, tätä johtoa ei tarvitse
liittää. Tällöin autoradio ei mykisty automaattisesti puhelun ajaksi.

Autoradion mykistykseen voidaan käyttää lisärelettä. Kun puheluun
vastataan, autosarja kytkee keltaisen johdon (MUTE) maahan, mikä
mykistää autoradion. Kun puhelu päättyy, keltainen johto kytkeytyy
irti maasta ja autoradion mykistys lakkaa.

background image

A s e n n u s

16

• Liitä sininen johto auton IGNS-liitäntään mukana toimitetun

1 A:n sulakkeen avulla.

Joissakin ajoneuvoissa ei ole IGNS-liitäntää. Tämä liitäntä ei ole
välttämätön autosarjan toiminnalle; sininen johto voidaan jättää
liittämättä. Tällöin autosarja ei kuitenkaan kytkeydy automaattisesti
pois päältä, kun auton sytytysvirta katkaistaan. Jottei auton akku
pääsisi tyhjenemään vahingossa, autosarja kytkeytyy pois päältä
kahden minuutin kuluttua, ellei matkapuhelinta ole liitetty
langattoman Bluetooth-yhteyden tai datakaapelin avulla.

• Liitä punainen johto auton 12 V:n akun positiiviseen napaan mukana

toimitetun 2 A:n sulakkeen avulla.

Kaapelisarjan nelinastainen pistoke kytketään HF-rasian DC-porttiin.