Advanced Car Kit CK 7W - Mikrofoni

background image

Mikrofoni

Kun mikrofonin asennuspaikka valitaan huolellisesti, äänensiirron laatu
voi parantua.

A

B

C

D

background image

A s e n n u s

15

Asenna mikrofoni noin 30 cm:n päähän kuljettajan päästä ja aseta se
siten, että se osoittaa kuljettajan suuta kohti. Kokemuksen mukaan
parhaat paikat ovat taustapeilin tai häikäisysuojan lähellä. On
suositeltavaa asentaa mikrofoni vähintään yhden metrin päähän
autosarjan puhelimen kaiuttimesta akustisen kierron estämiseksi.

Asenna mikrofoni siten, ettei se joudu alttiiksi ilmanvaihtoaukoista
tuleville ilmavirroille. Älä asenna mikrofonin kaapelia lämmitys-,
ilmanvaihto- tai vaihtovirtajärjestelmään. Kiinnitä mikrofoni sen
mukana toimitetun kaksipuolisen teipin avulla, koska se estää auton
korista syntyvän melun siirtymisen auton sisälle.

Kytke pistoke HF-rasian MIC-liittimeen ja lukitse se paikalleen
kääntämällä sitä myötäpäivään.

Huom! Muun kuin autosarjan mukana toimitetun mikrofonin
(MP-2) käyttö voi vaikuttaa äänensiirron laatuun.