Advanced Car Kit CK 7W - Toimintotesti

background image

Toimintotesti

Kun autosarja on asennettu, on testattava, että se toimii kunnolla.
Testattaessa laitteiden toimintaa on myös tarkistettava, että ne on
asennettu niin, etteivät ne millään tavalla haittaa kuljettajaa ajon
aikana.

background image

A u t o s a r j a n o t t a m i n e n k ä y t t ö ö n

17