Advanced Car Kit CK 7W - Turvallisuustietoja

background image

Turvallisuustietoja

Seuraavia turvallisuutta koskevia perusohjeita on noudatettava
autosarjan asennuksessa.

Huom!

• Vain valtuutettu ammattihenkilö saa huoltaa autosarjaa

tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai
huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta
mahdollisesti koskevan takuun.

• Autosarjan voi asentaa vain valtuutettu asentaja, ja

asennuksessa on käytettävä myyntipakkauksessa
toimitettuja hyväksyttyjä Nokian alkuperäisosia.
Puhelimen käyttäjien tulee muistaa, että autosarja
muodostuu monimutkaisista teknisistä laitteista, joiden
asennukseen tarvitaan ammattihenkilön asiantuntemusta
ja erikoistyökaluja.

• Huomaa, että tässä asennusohjeessa kuvataan autosarjan

asennusta autoon yleisesti. Koska markkinoilla kuitenkin
on paljon erityyppisiä ja -merkkisiä autoja, tässä
asennusohjeessa ei voida ottaa huomioon jotakin tiettyä
ajoneuvoa koskevia teknisiä vaatimuksia. Ota yhteys
ajoneuvon valmistajaan, jos tarvitset kyseistä ajoneuvoa
koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

• Autosarja sopii käytettäväksi vain ajoneuvoissa, joissa on 12

voltin negatiivinen maadoitus. Muiden käyttöjännitteiden
tai toisen napaisuuden käyttö vahingoittaa laitteistoa.

• Muista, että nykyaikaisissa autoissa on ajotietokone, johon

ajoneuvon tärkeät parametrit on tallennettu. Jos auton
akku kytketään irti väärin, tietoja voi kadota. Järjestelmän
uudelleenalustus voi vaatia paljon työtä. Jos olet epävarma
asiasta, ota yhteys auton myyjään ennen asennuksen
aloittamista.

background image

A s e n n u s

10

• Älä liitä autosarjan laitteita sytytysjärjestelmän

suurjännitejohtoihin.

• Kaikki laitteet täytyy asentaa siten, että ne eivät häiritse

ajoneuvon käyttöä.

• Asentaja voi neuvoa, millä vaihtoehtoisilla tavoilla laitteet

voidaan asentaa sopivaan asentoon. Jotkin asennustavat
eivät vaadi porausreikiä.

• Autotelineen jalusta tulee kiinnittää kojelautaan tai

muuhun sellaiseen paikkaan ohjaamossa, jossa käyttäjä
pystyy näkemään näytön selvästi, mutta jossa se ei haittaa
ajoneuvon hallintaa tai käyttöä. Näppäimistön tulee olla
helposti käyttäjän ulottuvilla.

• Kun asennat autosarjan varusteita, varmista,

ettet vahingoita ohjaus- tai jarrujärjestelmiä tai muita
auton toiminnan kannalta tärkeitä järjestelmiä.
Varmista, että turvatyyny pääsee täyttymään vapaasti.

• Älä tupakoi työskennellessäsi auton luona.

Varmista, ettei lähellä ole avotulta tai syttymislähdettä.

• Varo vahingoittamasta sähköjohtoja, polttoaine-

tai jarruputkia tai turvalaitteita asennuksen aikana.

• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin

asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin
järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutus-
järjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin,
vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).
Jos huomaat vian tai muutoksen tällaisen järjestelmän
toiminnassa, ota yhteys auton myyjään.

• Sijoita kaapelit siten, etteivät ne joudu alttiiksi

mekaaniselle kulumiselle (niitä ei saa sijoittaa esimerkiksi
auton istuinten alle tai kulkemaan terävien reunojen
päältä).

background image

A s e n n u s

11