Advanced Car Kit CK 7W - Pariliitoksen luominen käyttämällä Bluetooth-salasanaa

background image

Pariliitoksen luominen käyttämällä Bluetooth-salasanaa

1. Varmista, että matkapuhelimeen on kytketty virta ja että akku on

ladattu.

2. Kytke virta autosarjaan. Lisätietoja on kohdassa Virran kytkeminen

autosarjaan ja virran katkaisu sivulla 20.

3. Avaa matkapuhelimen Bluetooth-valikko ja ota Bluetooth-toiminto

käyttöön.

4. Tee tarvittavat asetukset matkapuhelimessa, jotta se alkaisi etsiä

toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-laitteita. Lisätietoja
matkapuhelimessa tarvittavista asetuksista on asianomaisessa
käyttöoppaassa.

5. Valitse autosarja löytyneiden Bluetooth-laitteiden luettelosta.

6. Anna pyydettäessä Bluetooth-salasana 0000.

background image

A u t o s a r j a n o t t a m i n e n k ä y t t ö ö n

18

7. Matkapuhelimen ja autosarjan välille on nyt luotu pariliitos, ja

matkapuhelin on käyttövalmis.

Huom! Autosarjapuhelin voi muodostaa langattoman
Bluetooth-yhteyden vain yhteen yhteensopivaan
matkapuhelimeen. Jos langaton Bluetooth-yhteys on jo
muodostettu, se täytyy lopettaa tai katkaista.