Advanced Car Kit CK 7W - Virran kytkeminen autosarjaan ja virran katkaisu

background image

Virran kytkeminen autosarjaan

ja virran katkaisu

Kun kytket sytytysvirran autoon, autosarjaan kytkeytyy automaattisesti
virta. Merkkivalo syttyy ja osoittaa, että autosarja on käytössä.

Kun katkaiset auton sytytysvirran, autosarja kytkeytyy pois käytöstä ja
merkkivalo sammuu.

Jos autosarja on asennettu liittämättä sytytysvirran tunnistuskaapelia
(IGNS), kytke virta autosarjaan joko painamalla kauko-ohjaimen
painiketta lyhyesti tai asettamalla yhteensopiva matkapuhelin
autotelineeseen, jos sellainen on asennettu.

Huom! Jos autosarja on asennettu liittämättä IGNS-kaapelia ja
siinä on virta kytkettynä, se pysyy käytössä niin kauan kuin
yhteensopiva matkapuhelin on autotelineessä.

Jos yhteyttä matkapuhelimeen ei ole, autosarjasta katkeaa
virta 2 minuutin kuluttua.