Advanced Car Kit CK 7W - Sisältö

background image

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi .............. 4

Johdanto................................... 5

Nokian autosarja CK-7W .................... 5
Langaton Bluetooth-tekniikka........... 6
Bluetooth-salasana............................... 6

1. Näin pääset alkuun .............. 7

Esittely ...................................................... 7
Lisävarusteiden käyttö ......................... 8

Autoteline............................................. 8
Antenniliitin......................................... 8
GSM-antenni....................................... 8

2. Asennus ................................ 9

Turvallisuustietoja ................................. 9
Kokoonpano .......................................... 11

Matkapuhelimen liittäminen
langattoman
Bluetooth-tekniikan avulla ........... 11
Matkapuhelimen liittäminen
datakaapelin ja autotelineen
avulla ................................................... 12

Autosarjan asennus............................. 13

HF-rasia .............................................. 13
Kauko-ohjain..................................... 14
Kaiutin................................................. 14
Mikrofoni............................................ 14
Kaapelisarja ....................................... 15
Datakaapeli ........................................ 16
Laturin kaapeli .................................. 16

Toimintotesti......................................... 16

3. Autosarjan ottaminen
käyttöön...................................17

Matkapuhelimen liittäminen
langattoman Bluetooth-tekniikan
avulla ...................................................... 17

Pariliitoksen luominen
käyttämällä
Bluetooth-salasanaa....................... 17
Automaattinen pariliitoksen
luonti yhteensopivan
matkapuhelimen kanssa ................ 18

Matkapuhelimen liittäminen
datakaapelin avulla............................. 18

4. Käyttö.................................. 19

Kauko-ohjain ........................................ 19
Virran kytkeminen autosarjaan
ja virran katkaisu ................................. 20
Autosarjan käyttö................................ 20

Puheluun vastaaminen ................... 20
Puhelun lopettaminen .................... 20
Puhelun hylkääminen ..................... 20
Soittaminen ....................................... 20
Numeron uudelleenvalinta............ 21
Äänivalinta......................................... 21
Äänenvoimakkuuden säätö ........... 21
Bluetooth-laitteiden
manuaalinen haku ........................... 21
Pariksi liitettyjen Bluetooth-
laitteiden luettelon nollaus........... 21
Siirtyminen kädet vapaana
-tilasta matkapuhelimeen ............. 22

Huolto-ohjeita........................ 23

background image

T u r v a l l i s u u t e s i v u o k s i

4