Advanced Car Kit CK 7W - Turvallisuutesi vuoksi

background image

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai
lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöoppaasta.

Pidä kaikki pienet SIM-kortit ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

LIIKENNETURVALLISUUS

Muista, että moottoriajoneuvon turvallinen käyttö liikenteessä
edellyttää kaikilta ajoneuvojen kuljettajilta suurta tarkkaavaisuutta.
Käytä autosarjaa vain, jos liikenneolot sallivat sen turvallisen käytön.
Tarkista, rajoittavatko paikalliset lait tai määräykset
matkapuhelinten käyttöä ajon aikana.

HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa
puhelinten toimintaan.

VALTUUTETTU ASENNUS JA HUOLTO

Vain valtuutettu ammattihenkilö saa asentaa tai korjata puhelimen.

LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat
turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia
tuotteita toisiinsa.

SULAKKEEN VAIHTAMINEN

Vaihda palaneen sulakkeen tilalle samantyyppinen ja -kokoinen
sulake. Älä koskaan käytä nimellisarvoltaan suurempaa sulaketta!

background image

J o h d a n t o

5