Advanced Car Kit CK 7W - n ערכת הדיבור המתקדמת לרכב CK-7W

background image

בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

גהנה אתב בכרל תמדקתמה רובידה תכרע תנקתה

רשפאל ידכ בכר ילכב הנקתהל החתופ

בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

תונוכתב שומיש ןכו ,םיידיב שומיש אלל םיירלולס םינופלט לש הלעפה

.ןופלטב תומיוסמ

תכרעל ירלולס ןופלט רבחל ןתינ .הלקו הריהמ הנקתה לע םשוה דחוימ שגד

ןופלט תסירעב שומיש :םיכרד יתשמ תחאב בכרל תמדקתמה רובידה

.

Bluetooth

רוביח וא ,לבכ תלעב תילנויצפוא

תויהל לולע בכרל תמדקתמה רובידה תכרעב שומישה ,תומיוסמ תונידמב

.םילחה תונקת/םיללכה יפ לע לעפ .קוח יפ לע רוסא

background image

אובמ

6

Bluetooth