Advanced Car Kit CK 7W - עריסת טלפון

background image

ןופלט תסירע

לבכ תרזעב תירובידה תדיחיל תורישי ירלולסה ןופלטה תא רבחל ךנוצרב םא

.םאות ירלולס ןופלטל הננכותש ,ןופלט תסירעב שמתשהל ךילע ,םינותנה