Advanced Car Kit CK 7W - ויסות עוצמת השמע

background image

עמשה תמצוע תוסיו

.הגוחה תא בבוס ,לוקמרב עמשה תמצוע תוסיוול

Bluetooth

ירישכמ לש ינדי שופיח

ןופלט לש ינדי שופיח ליחתהל לכות ,ירלולס ןופלטל רוביח תרצי אל םא

.

Bluetooth

-ב ךמותש ירלולס

ץחל ,בכרל תמדקתמה רובידה תכרעב

Bluetooth

-ב שופיחה תנוכת תלעפהל

.ןצחלה תא קזחהו

.בהבהל ליחתת יוויחה תירונ ,לעופ

Bluetooth