Advanced Car Kit CK 7W - חיפוש ידני של מכשירי Bluetooth

background image

ירישכמ לש שופיחה םא

background image

לועפת

22

םימאתומה

Bluetooth

-ה ירישכמ סופיא

Bluetooth

-ה ירישכמ 7 תא תרמוש בכרל תמדקתמה רובידה תכרע

.םהילא המאתוהש םינורחאה