Advanced Car Kit CK 7W - Datakabel

background image

Datakabel

Met de datakabel wordt de handenvrije eenheid op een compatibele
mobiele telefoon aangesloten, namelijk via de telefoonhouder.

Steek het ene uiteinde van de kabel in de ingang "PHONE" van de
handenvrije eenheid en het andere in de telefoonhouder.

Als u de carkit alleen met Bluetooth wilt gebruiken, hoeft de datakabel
niet te worden aangesloten.

background image

M o n t a g e

17