Advanced Car Kit CK 7W - Kabelset

background image

Kabelset

De draden van de kabelboom moeten volgens het bedradingsschema
worden aangesloten.

• Sluit de zwarte draad aan op de ‘aarde’ van de auto (GND).

• Sluit de gele draad aan op de MUTE-aansluiting van de autoradio.

Als uw autoradio geen mute-aansluiting heeft, hoeft deze draad niet
te worden aangesloten. In dit geval wordt tijdens een

background image

M o n t a g e

16

telefoongesprek het volume van uw autoradio niet automatisch
uitgeschakeld.

U kunt een extra relais gebruiken om het volume van uw autoradio
uit te schakelen. Wanneer u een oproep beantwoordt, schakelt de
carkit de gele draad (MUTE) naar aarde, waardoor het volume van de
autoradio wordt uitgeschakeld. Bij het einde van het gesprek wordt
de aansluiting van de gele draad naar aarde opgeheven en wordt het
volume van de radio weer ingeschakeld.

• Sluit de blauwe draad met behulp van de meegeleverde 1 A-zekering

aan op de IGNS-lijn van de auto.

Sommige voertuigen hebben geen IGNS-aansluiting. Deze draad is
niet onmisbaar voor de werking van de carkit. U hoeft de blauwe
draad dus niet aan te sluiten. In dat geval wordt de carkit echter niet
automatisch uitgeschakeld wanneer de motor wordt uitgezet. Om de
accu te sparen, wordt de geavanceerde carkit na twee minuten
automatisch uitgeschakeld, tenzij een mobiele telefoon via
Bluetooth of met de datakabel op de carkit is aangesloten.

• Sluit de rode draad met behulp van de meegeleverde 2 A-zekering

aan op de positieve aansluiting van de 12 V-accu.

De vierpolige stekker van de kabelset wordt in de poort "DC" van de
handenvrije eenheid gestoken.