Advanced Car Kit CK 7W - Afstemming met behulp van een Bluetooth-code

background image

Afstemming met behulp van een Bluetooth-code

1. Zorg dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en dat de batterij

geladen is.

2. Schakel de geavanceerde carkit in. Zie "De geavanceerde carkit in- en

uitschakelen" op pagina 21 voor meer informatie.

3. Open het Bluetooth-menu op de mobiele telefoon en activeer de

Bluetooth-functie.

4. Zorg dat de mobiele telefoon is ingesteld om naar Bluetooth-

apparaten binnen het mogelijke bereik te zoeken. Zie de
desbetreffende gebruikershandleiding voor meer informatie over de
benodigde instellingen op de mobiele telefoon.

5. Selecteer de geavanceerde carkit in de lijst met gevonden Bluetooth-

apparaten.

background image

D e g e a v a n c e e r d e c a r k i t i n g e b r u i k n e m e n

19

6. Toets de Bluetooth-code 0000 in wanneer u daarom wordt gevraagd.

7. De mobiele telefoon is nu afgestemd op de geavanceerde carkit en is

klaar voor gebruik.

Opmerking: de carkit kan maar met één mobiele telefoon een
draadloze Bluetooth-verbinding tot stand brengen. Het kan dus
nodig zijn dat u een bestaande Bluetooth-verbinding beëindigt
of verbreekt.