Advanced Car Kit CK 7W - Afstandsbedieningsknop

background image

Afstandsbedieningsknop

1 De knop kan als volgt worden gebruikt:

• Indrukken

• Ingedrukt houden (ongeveer 1 seconde)

• Tweemaal kort indrukken

• Lang ingedrukt houden (langer dan 10 seconden)

2 De ring kan als volgt worden gebruikt:

• Naar links draaien

• Naar rechts draaien

3 Het indicatorlampje kan zich in drie toestanden bevinden:

• Aan

• Knipperend

• Uit

background image

B e d i e n i n g

21