Advanced Car Kit CK 7W - Afstemmingsgegevens van Bluetooth-apparaten instellen op beginwaarden

background image

Afstemmingsgegevens van Bluetooth-apparaten
instellen op beginwaarden

De geavanceerde carkit slaat de gegevens op van de laatste 7 Bluetooth-
apparaten waarop hij is afgestemd.

De lijst met afgestemde Bluetooth-apparaten kan worden gewist.
Hiervoor moet de carkit worden uitgeschakeld (het indicatorlampje gaat
uit):

Houd de knop ingedrukt totdat u een signaaltoon hoort. Deze geeft aan
dat de lijst is gewist.