Advanced Car Kit CK 7W - De geavanceerde carkit in- en uitschakelen

background image

De geavanceerde carkit in- en uitschakelen

Wanneer u de motor van uw auto start, wordt de carkit automatisch
ingeschakeld. Het indicatorlampje gaat branden om aan te geven dat de
carkit is geactiveerd.

Wanneer u de motor uitzet, wordt de carkit gedeactiveerd en gaat het
indicatorlampje uit.

Als de geavanceerde carkit is gemonteerd zonder dat de
contactsensorkabel (IGNS) is aangesloten, moet u de carkit op een
andere manier inschakelen: druk kort op de knop of plaats een mobiele
telefoon in de telefoonhouder (indien aanwezig).

Opmerking: als de carkit is gemonteerd zonder IGNS-kabel,
blijft de carkit ingeschakeld zolang de mobiele telefoon in de
telefoonhouder zit.

Als er geen verbinding is met een mobiele telefoon, schakelt de
carkit zichzelf na 2 minuten uit.