Advanced Car Kit CK 7W - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid................... 4

Inleiding.................................... 5

De geavanceerde carkit CK-7W
van Nokia................................................. 5
Draadloze Bluetooth-technologie .... 6
Bluetooth-code ...................................... 6

1. Aan de slag........................... 7

Overzicht.................................................. 7
Het gebruik van uitbreidingen........... 8

Telefoonhouder................................... 8
Antennekoppeling.............................. 8
GSM-antenne...................................... 8

2. Montage ............................... 9

Veiligheidsinformatie ........................... 9
Configuratie .......................................... 11

Een mobiele telefoon aansluiten
met behulp van de draadloze
Bluetooth-technologie ................... 11
Een mobiele telefoon aansluiten
met de datakabel en een
telefoonhouder ................................. 12

Montage van de
geavanceerde carkit............................ 13

Handenvrije eenheid ....................... 13
Afstandsbedieningsknop ................ 14
Luidspreker......................................... 14
Microfoon........................................... 15
Kabelset .............................................. 15
Datakabel ........................................... 16
Opladerkabel...................................... 17

Functietest............................................. 17

3. De geavanceerde carkit in
gebruik nemen .........................18

Een mobiele telefoon aansluiten
met behulp van de draadloze
Bluetooth-technologie....................... 18

Afstemming met behulp van
een Bluetooth-code ........................ 18
Automatische afstemming
op een compatibele
mobiele telefoon .............................. 19

Een mobiele telefoon
aansluiten met de datakabel............ 19

4. Bediening ............................ 20

Afstandsbedieningsknop.................... 20
De geavanceerde carkit in- en
uitschakelen .......................................... 21
Bediening van de
geavanceerde carkit............................ 21

Een oproep beantwoorden ............ 21
Een gesprek beëindigen.................. 21
Een oproep weigeren ...................... 21
Opbellen.............................................. 21
Nummer herhalen............................ 22
Voicedialling...................................... 22
Het volume regelen ......................... 22
Handmatig zoeken naar
Bluetooth-apparaten ...................... 22
Afstemmingsgegevens van
Bluetooth-apparaten
instellen op beginwaarden ............ 23
Overschakelen van handenvrije
modus naar mobiele telefoon....... 23

Onderhoud .............................. 24

background image

V o o r u w v e i l i g h e i d

4