Advanced Car Kit CK 7W - Voor uw veiligheid

background image

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of
onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze gebruikershandleiding.

Houd alle kleine SIM-kaarten en accessoires buiten bereik van kleine kinderen.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Het veilig besturen van een voertuig in het verkeer vereist alle
aandacht van een automobilist. Gebruik uw geavanceerde carkit
alleen als de verkeerssituatie het toelaat. Ga ook na of er in de lokale
wetgeving beperkingen zijn opgelegd met betrekking tot het mobiel
bellen tijdens het autorijden.

STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking
van de telefoon beïnvloeden.

DESKUNDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst
de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide
veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

ZEKERINGEN VERVANGEN

Vervang gesprongen zekeringen door een zekering van hetzelfde type
en van dezelfde grootte. Gebruik nooit een zekering met een hoger
amperage!

background image

I n l e i d i n g

5