Advanced Car Kit CK 7W - Bruk av ekstrautstyr

background image

Bruk av ekstrautstyr

Det finnes en rekke valgfritt ekstrautstyr for å utvide det avanserte
bilmonteringssettet, avhengig av oppsettet. Før installeringsarbeidet
starter, bør du be om profesjonell hjelp til å finne det ekstrautstyret
som passer best for dine behov. Bruk bare godkjent ekstrautstyr.
Sørg for at bare kompatible produkter kobles til det avanserte
bilmonteringssettet.