Advanced Car Kit CK 7W - GSM-antenne

background image

GSM-antenne

En kompatibel GSM-antenne sørger for optimaliserte trådløse
forbindelser.

Hvis du har installert en ekstern antenne, må du huske på at for å
overholde forskriftene for RF-stråling for mobile overføringsenheter,
skal det være minst 20 cm avstand mellom antennen og alle personer.

background image

I n s t a l l e r i n g

9