Advanced Car Kit CK 7W - Funksjonstest

background image

Funksjonstest

Når det avanserte bilmonteringssettet er installert, må det testes for
å se om det fungerer som det skal. Når du skal teste funksjonaliteten
til utstyret, bør du også kontrollere at det er festet slik at det ikke
forstyrrer føreren under kjøring.

background image

F å d e t a v a n s e r t e b i l m o n t e r i n g s - s e t t e t t i l å f u n g e r e

18