Advanced Car Kit CK 7W - Installere det avanserte bilmonteringssettet

background image

Installere det avanserte bilmonteringssettet

Se "Innledning" på side 5 hvis du vil ha et eksempel på riktig installering
av utstyret i det avanserte bilmonteringssettet.