Advanced Car Kit CK 7W - Fjernkontrollknapp

background image

Fjernkontrollknapp

Fjernkontrollknappen bør plasseres slik at den er lett tilgjengelig for
brukeren. Sørg imidlertid for at den er plassert slik at kabelen for
tilkobling til håndfrienheten kan monteres. En passende
monteringsposisjon for fjernkontrollknappen kan være på konsollen
mellom forsetene.

Når du skal montere fjernkontrollknappen, bruker du hekten og malje-
tapen som følger med. Først tar du de to delene til putene fra hverandre.
Fest puten med maljene først: Trekk av beskyttelsespapiret fra den
selvklebende siden (A), og fest puten der du vil ha den i bilen (B).
Pass på at overflaten der du vil feste puten, er tørr og ren for smuss
eller støv.

Deretter fester du puten med hektene: Trekk av beskyttelsespapiret
fra den selvklebende siden (C), og fest puten til undersiden av fjern-
kontrollknappen.

Trykk fjernkontrollknappen (D) godt fast til maljeputen som er montert
i bilen.