Advanced Car Kit CK 7W - Håndfrienhet

background image

Håndfrienhet

Når du installerer håndfrienheten, må du sørge for at kablene til
mikrofonen og høyttaleren kan nå frem til der du vil montere disse
komponentene.

Pass på at du ikke monterer håndfrienheten inne i en lukket metallboks
eller på et sted i bilen der den vil være skjermet mot radiobølger
ettersom dette kan forringe bruken av Bluetooth-funksjonen.

Når du skal montere enheten, fester du først monteringsplaten som
fulgte med det avanserte bilmonteringssettet, og deretter fester du
håndfrienheten ved hjelp av skruen som føres gjennom enheten.
Til slutt setter du inn dekslet med Nokia-logoen påskrevet,
i fordypningen, og trykker det på plass.

background image

I n s t a l l e r i n g

14