Advanced Car Kit CK 7W - Kabelsett

background image

Kabelsett

Ledningene som utgjør kabelbunten, skal kobles som vist
på ledningsoversikten.

• Koble den sorte ledningen til kjøretøyets karosseri (jord).

• Koble den gule ledningen til kontakten for demping (MUTE) til

bilradioen.

Hvis bilradioen ikke har en kontakt for demping, behøver ikke denne
ledningen tilkobles. I så fall dempes ikke bilradioen automatisk under
en samtale.

background image

I n s t a l l e r i n g

16

Du kan bruke et ekstra relé slik at bilradioen kan dempes. Når et
anrop godtas, kobler det avanserte bilmonteringssettet den gule
ledningen (MUTE) til jord slik at bilradioen dempes. Når samtalen
er ferdig, skilles den gule ledningen fra jord slik at bilradioen ikke
lenger er dempet.

• Koble den blå ledningen til IGNS-ledningen i bilen ved hjelp

av 1A-sikringen som følger med.

I enkelte kjøretøy finnes det ingen IGNS-tilkobling. Denne ledningen
er ikke nødvendig for at det avanserte bilmonteringssettet skal
fungere, så den blå ledningen behøver ikke tilkobles. I så fall slås
imidlertid ikke det avanserte bilmonteringssettet av automatisk når
tenningen slås av. Det avanserte bilmonteringssettet slås av
automatisk etter to minutter for å forhindre at bilbatteriet tappes,
med mindre en mobiltelefon er tilkoblet ved hjelp av trådløs
Bluetooth-teknologi eller via datakabelen.

• Koble den røde ledningen til plusspolen på 12V-bilbatteriet

ved hjelp av 2 A-sikringen som følger med.

Firepluggsstøpselet i kabelsettet settes inn i DC-porten på håndfrienheten.