Advanced Car Kit CK 7W - Mikrofon

background image

Mikrofon

Nøye valg av hvor mikrofonen monteres kan øke kvaliteten på
taleoverføringen.

Monter mikrofonen ca. 30 cm fra førerens hode, og plasser den slik
at den vender mot førerens munn. Erfaring har vist at den beste
plasseringen er ved bakspeilet eller solskjermen. Vi anbefaler at du fester
mikrofonen minst 1 meter vekk fra telefonhøyttaleren i det avanserte
bilmonteringssettet for å unngå feedback.

Mikrofonen bør festes slik at den ikke utsettes for luftstrømmer fra
ventilasjonsanlegget. Legg ikke mikrofonkabelen i varme-, ventilasjons-
eller klimaanlegget. Bruk den dobbeltsidige tapen som følger med til
å feste mikrofonen da denne vil hindre at støy fra karosseriet overføres
til førerhuset.

Sett inn støpselet i stikkontakten merket "MIC" på håndfrienheten,
og vri den med klokken for å feste den skikkelig.

Merk: Bruk av andre mikrofoner enn den som følger med
i det avanserte bilmonteringssettet (MP-2), kan redusere
overføringskvaliteten.