Advanced Car Kit CK 7W - Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon

background image

Automatisk tilknytning til en kompatibel mobiltelefon

1. Angi riktige innstillinger i mobiltelefonen slik at den knyttes til

det avanserte bilmonteringssettet uten at det er nødvendig med
en egen godkjenning eller autorisasjon. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvilke innstillinger som kreves i mobiltelefonen,
kan du se i brukerhåndboken for denne.

2. Slå på det avanserte bilmonteringssettet.

3. Det avanserte bilmonteringssettet starter deretter et 30 sekunders

automatisk søk etter mobiltelefoner som tidligere er blitt knyttet
til det ved hjelp av Bluetooth-passordet. Det avanserte
bilmonteringssettet knyttes til mobiltelefonen som det sist ble
knyttet til. Det aktive Bluetooth-søket angis med blinkende lys
på fjernkontrollknappen.