Advanced Car Kit CK 7W - Tilknytte ved hjelp av et Bluetooth-passord

background image

Tilknytte ved hjelp av et Bluetooth-passord

1. Kontroller at mobiltelefonen er slått på og at batteriet er ladet.

2. Slå på det avanserte bilmonteringssettet. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se "Slå det avanserte bilmonteringssettet av og
på" på side 21.

3. Åpne Bluetooth-menyen i mobiltelefonen, og aktiver

Bluetooth-funksjonen.

4. Angi de nødvendige innstillingene i mobiltelefonen for å aktivere

et søk etter Bluetooth-enheter innenfor området. Hvis du vil ha
mer informasjon om hvilke innstillinger som kreves i mobiltelefonen,
kan du se i brukerhåndboken for denne.

5. Velg det avanserte bilmonteringssettet fra listen over Bluetooth-

enheter som ble funnet.

6. Når du blir bedt om det, taster du inn Bluetooth-passordet 0000.

background image

F å d e t a v a n s e r t e b i l m o n t e r i n g s - s e t t e t t i l å f u n g e r e

19

7. Nå er mobiltelefonen blitt knyttet til det avanserte

bilmonteringssettet, og er klar til bruk.

Merk: Det avanserte bilmonteringssettet kan bare etablere
en trådløs Bluetooth-forbindelse til én kompatibel mobil-
telefon. Det kan derfor hende at du må avslutte eller bryte
en eksisterende trådløs Bluetooth-forbindelse.