Advanced Car Kit CK 7W - Endre fra håndfrimodus til mobiltelefonen

background image

Endre fra håndfrimodus til mobiltelefonen

• Hvis du har koblet en kompatibel mobiltelefon til det avanserte

bilmonteringssettet ved hjelp av datakabelen, tar du telefonen ut
av holderen for å endre funksjon fra håndfrimodus og over til
mobiltelefonen.

• Hvis du vil endre tilbake til håndfrimodus, setter du mobiltelefonen

på plass i holderen. Mobiltelefonen brukes nå i håndfrimodus via
det avanserte bilmonteringssettet.

• Hvis du har koblet en kompatibel mobiltelefon til det avanserte

bilmonteringssettet ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du endre
det aktive anropet mellom det avanserte bilmonteringssettet
og mobiltelefonen, eller omvendt. Trykk på og hold nede knappen,
eller bruk den tilsvarende funksjonen på mobiltelefonen.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

24