Advanced Car Kit CK 7W - Justere volumet

background image

Justere volumet

Når du skal justere volumet på høyttaleren, vrir du på ringen.