Advanced Car Kit CK 7W - Manuelt søk etter Bluetooth-enheter

background image

Manuelt søk etter Bluetooth-enheter

Hvis du ikke har etablert en forbindelse til en mobiltelefon, kan du starte
et manuelt søk etter en mobiltelefon med støtte for trådløs Bluetooth-
teknologi.

Hvis du vil aktivere Bluetooth-søkefunksjonen i det avanserte
bilmonteringssettet, trykker du på og holder nede knappen.

Hvis søket etter Bluetooth-enheter er aktivert, begynner indikatorlyset
å blinke.