Advanced Car Kit CK 7W - Nummerrepetisjon

background image

Nummerrepetisjon

Hvis du vil repetere et nummer som du nylig har ringt, trykker du kort
på knappen to ganger.